รูปเด็ดคลิปดัง

ภาพเคลื่อนไหวแสดง ให้เห็น Aral Sea ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกกำลังจะหายไป

เนื่องด้วยหลายๆปัจจัย ที่ทำให้โลกเราได้สูญเสียธรรมชาติที่ดี ระบบนิเวศที่ดีหลายอย่าง เช่นเดียวกับภาพตัวอย่าง ทะเลสาบ Aral Sea จากปี คศ. 2000 ถึง 2014 ที่กำลังเหือดแห้งและหายไป อยากให้ทุกคนตระหนักถึงข้อนี้

Tags : ทะเลสาบ , แห้ง , Aral-Sea , โลก , ระบบ


Source : rack.0.mshcdn.com   (Report This)

Comments