รูปเด็ดคลิปดัง

เร็ว ช้า หนัก เบา : ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต

"ในการทำงาน ควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำก่อน งานไหนทำทีหลัง งานไหนต้องจริงจัง และ งานไหนที่พอควร"

ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
ดร.เทียม โชควัฒนา

Tags : ปรัชญาการทำงาน , ปรัชญาการดำเนินชีวิต


Source : upload.wikimedia.org   (Report This)

Comments