รูปเด็ดคลิปดัง

คลิปนี้เป็นคลิปการทดลองการถ่ายภาพการเดินทางของคลื่นเสียงผ่านอากาศ ช่วยให้เรามองเห็นการเคลื่อนที่ของอากาศที่เกิดรอบๆวัตถุ เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ ในอนาคต
อ่านหลักการเพิ่มเติมได้ที่ http://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k16940&pageid=icb.page93268&pageContentId=icb.pagecontent221620&state=maximize&view=view.do&viewParam_name=indepth.html#a_icb_pagecontent221620

Tags : คลิป , การเคลื่อนที่ของเสียง , อากาศ


Source : https://www.youtube.com/user/npr   (Report This)

Comments