รูปเด็ดคลิปดัง

มาดูเครื่องมือที่ใช้ทำหุ่นยนต์แบบซอฟ์ต รวมไปถึงการออกแบบการผลิต, การสร้างแบบจำลอง
และการควบคุมของอุปกรณ์หุ่นยนต์แบบอ่อนนุ่ม(Soft Robotics)

Tags : Harvard , Soft-Robotics , หุ่นยนต์ , หุ่นยนต์แบบอ่อนนุ่มนิ่ม , เครื่องมือ , ผลิต , แบบจำลอง


Source : http://www.youtube.com/user/Harvard   (Report This)

Comments